Please rotate or maximize your screen to display website.
Download
Register
Login
News
Ranking

News

Here is the list of changes in this patch. You can click to see full list.

ENGLISH

 • GENERAL
  • Yummy navigation algorithm has been improved.
  • Low level quests adjusted.
  • Mystic Swamp creatures have been made slightly easier and their levels have been reduced.
  • Quest details now more readable on mobile.
  • Translation added to NPC names on the map panel.
  • Now, when you level-up stats and skills panels will pop-up as icons instead of appearing directly on the screen.
  • Now mailbox icon will be static on mobile UI.
  • You can now assign Yummy for the quest you want to do from the map window.
  • Items that are not tradable will be marked "Not tradable!" in item descriptions.
  • Added a setting to the name tag panel where you can hide your own name tag image.
  • Now it is more easy to select mounted players.
  • +10 Stat Point button added to the Stat window.
  • Next event start time has been added to the UI.
 • SYSTEM
  • Bot control system improved.
  • Honor system has been added to the game, you can access informations about the system from the link below:
 • DUNGEON
  • Monte-Cargo Railway dungeon has been added to the game, you can enter from Highlands.
 • QUEST
  • Monte-Cargo Railway daily quest added. Lv: 60-80
   • You can buy premium costumes with the dungeon currency from the quest.
 • ITEM
  • Pet Tamer Book Chest item has been added to the game, it can be dropped from all creatures level 40 and above.
  • Premium Pet Food (PET) item added to Horseman NPC.
  • Hulma Cap (Hulma), Dark Magician Hat (Azure Sky Dragon) and Aero King Crown (Celestial Spirit) items can now be obtained from raids.
   • Master and SSR forms are available.
 • PET
  • Pets will now evolve again at level 80 after level 40 and have a new appearance.
  • Attack pets will now automatically learn AOE Skill after level 40.
  • Pets can now be combined with buff skill books.
   • You can obtain a skill book by opening the Pet Tamer Book Chest.
   • The skill books you have obtained can be combined with attack pets from the combine section at the blacksmith.
   • If you have 3 of the same skill book, you can craft them to better skill book.
   • Attack, Defense, Heal buff books are available. Attack and defense depends on the pet itself, heal depends on the player.
   • With Exeraser and Exeraser PRO you can remove the combined book ability and obtain the skill book back.
 • EVENT
  • A dark aura in the form of smoke will now be emitted from the correct doors when the last 3 minutes remain in the Room Escape event.
  • You can now earn Adventurer profession progression from the Room Escape event.
 • AC Shop
  • Phantom Lord costume set added to AC Shop.
  • Tibet Lucky Box has been added to AC Shop, you can get Sylphy Tibet attack pet with a low probability.
 • MYTH
  • Added hidden clues for some mysteries :)
 • MAP
  • Monte-Cargo Railway map has been added to the game.
  • A secret map has been added to the game.
  • Sacred Garden map has been added to the game, you can teleport from Honam Kingdom.
  • Sacred Tree map has been added to the game, you can teleport from the Sacred Garden map.
   • You need a minimum of 760,000 honor points to enter the Sacred Tree map.
   • If you pass the Sacred Tree map, you will receive a special gift.
 • GRAPHICS
  • New effects have been added to item upgrade levels. Flame shines have been added between +8 and +10, and a flame overlay effect has been added for +10 and above.
 • SKILLS
  • Archer's Arrow Rain ability has been accelerated.
 • MATCHMAKING
  • Pets will no longer attack in Matchmaking Arena.
 • BUG FIXES
  • The black square error appearing on the iPhone 6S and similar devices has been fixed.
  • Fixed the falling bug in the Room Escape event.
  • Repair Tool cost at the Seaside Town fisherman has been reduced to 20 Fish Gems.
  • Fixed the issue where buff effects did not disappear and remained on the map.
  • Fixed the problem of players from other guilds staying in the castle house when the castle house changes.
  • Fixed the issue of Angry Orc Boss not spawning.
  • Fixed a bug regarding the lifesteal effect.
 • RANKING
  • Honor has been added to the website ranking, now if levels and experiences are equal, ranking will be made according to honor.

TÜRKÇE

 • GENEL
  • Yummy yön bulma algoritması iyileştirildi.
  • Düşük seviyeli görevler kolaylaştırıldı.
  • Mystic Swamp yaratıkları biraz kolaylaştırıldı ve seviyeleri azaltıldı.
  • Görev ayrıntıları mobilde büyütüldü.
  • Harita panelindeki NPC isimlerine dillere göre çeviri eklendi.
  • Artık seviye atladığınızda stat, skill paneli gibi skiller direkt ekrana açılmak yerine ikon olarak yanıp sönecekler.
  • Artık Mailbox ikonu mobil cihazlarda sabit olarak ekranda duracak.
  • Artık harita penceresinden yapmak istediğiniz görev için Yummy'i görevlendirebilirsiniz.
  • Takasa kapalı itemlere "Takaslanamaz!" ibaresi eklendi.
  • İsim etiketi paneline kendi isim etiketi görselinizi gizleyebileceğiniz bir ayar eklendi.
  • Binekteki karakterleri seçmek kolaylaştırıldı.
  • Stat penceresine +10 Stat Point butonu eklendi.
  • Etkinlik başlama saati UI'a eklendi.
 • SİSTEM
  • Bot kontrol sistemi geliştirildi.
  • Honor sistemi oyuna eklendi, sistem hakkındaki bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz.
 • ZİNDAN
  • Monte-Cargo Railway zindanı oyuna eklendi, Highlands'dan giriş yapabilirsiniz.
 • GÖREV
  • Monte-Cargo Railway günlük görevi eklendi. SVY: 60-80
   • Görevden çıkan zindan para birimi ile premium kostüm alabilirsiniz.
 • EŞYA
  • Pet Tamer Book Chest itemi oyuna eklendi, 40. seviye ve üzeri tüm yaratıklardan düşürülebilir.
  • Premium Pet Food (PET) İtemi Seyis NPC'sine eklendi.
  • Hulma Cap (Hulma), Dark Magician Hat (Azure Sky Dragon) ve Aero King Crown (Celestial Spirit) itemleri artık raidlerden elde edilebilir.
   • SSR formları mevcuttur.
 • PET
  • Petler artık 40. seviyeden sonra 80. seviyede tekrar evrim geçirecekler ve yeni bir görünüşe sahip olacaklar.
  • Saldırı petleri artık 40. seviyeden sonra otomatik olarak AOE Skill öğrenecekler.
  • Petler artık buff skill kitapları ile birleştirilebilirler.
   • Pet Tamer Book Chest sandığını açarak skill kitabı elde edebilirsiniz.
   • Elde ettiğiniz skill kitapları demircide birleştir kısmından saldırı petleri ile birleşebilir.
   • Aynı skill kitabından 3 adet varsa craftlayarak bir üst versiyonuna geçirebilirsiniz.
   • Saldırı, Savunma, Can Basma buff kitapları mevcuttur. Saldırı ve savunma pet kendisine basar, can basma oyuncuya basar.
   • Exeraser ve Exeraser PRO ile basılı kitap yeteneğini kaldırabilir ve kitabı tekrar elde edebilirsiniz.
 • Etkinlik
  • Artık Odadan kaçış etkinliğinde son 3 dakika kaldığında doğru kapılardan duman şeklinde bir aura yayılacak.
  • Artık Room Escape etkinliğinden Maceracı mesleği ilerlemesi kazanabilirsiniz.
 • AC Shop
  • Phantom Lord kostüm seti AC Shop'a eklendi.
  • Tibet Lucky Box AC Shop'a eklendi, düşük bir olasılıkla Sylphy Tibet saldırı petini elde edebilirsiniz.
 • EFSANE
  • Bazı gizemler için gizli ipuçları eklendi :)
 • HARİTA
  • Monte-Cargo Railway haritası oyuna eklendi.
  • Gizli bir harita oyuna eklendi.
  • Sacred Garden haritası oyuna eklendi, Honam Kingdom'dan ışınlanabilirsiniz.
  • Sacred Tree haritası oyuna eklendi, Sacred Garden haritasından ışınlanabilirsiniz.
   • Sacred Tree haritasına giriş için minimum 760.000 honor(şan) puanına ihtiyacınız vardır.
 • GÖRSEL
  • Eşya geliştirme seviyelerine yeni efektler eklendi +8 ve +10 arası alev parıltıları, +10 ve üzeri için alev kaplaması efekti eklendi.
 • YETENEK
  • Arrow Rain yeteneği hızlandırıldı.
 • MATCHMAKING
  • Matchmaking'de artık petler saldırmayacak.
 • BUG FIX
  • IPhone 6S ve türevi cihazlarda ekrana gelen siyah kare hatası düzeltildi.
  • Room Escape etkinliğindeki aşağı düşme hatası düzeltildi.
  • Seaside Town balıkçısındaki Repair Tool ücreti 20 Fish Gem'e düşürüldü.
  • Buff efektlerinin yok olmama ve haritada kalma sorunu düzeltildi.
  • Kale evi değiştiği zaman başka klanlardan oyuncuların kale evinde kalma sorunu düzeltildi.
  • Angry Ork Boss yaratığının doğmama sorunu düzeltildi.
  • Can çalma etkisiyle ilgili bir hata düzeltildi.
 • SIRALAMA
  • Website sıralamasına honor eklendi, artık seviyeler ve tecrübeler eşitse honora göre sıralama yapılacak.