Please rotate or maximize your screen to display website.
Download
Register
Login
News
Ranking

News

Here is the list of changes in this update. You can click to see full list.

ENGLISH

  General
  • A setting has been added to the 'Settings/Game Settings' tab that allows Yummy to automatically focus on the progressing quest.
  • Touch sensitivity for mobile devices has been added to the game settings. You can reduce the value to zero to restore it to default.
  • Mount movement sounds have been added to the game.
  Bug Fixes
  • Fixed the issue where the Archer class' Ying-Yang ability appeared in the wrong position.
  • Fixed the issue of sometimes getting stuck on the loading screens when logging into the game.
  Dungeon
  • Fairy-Tale Palace dungeon has been added to the Frozen Pole map.
  Quest
  • Daily Fairy Tale Dungeon Patrol quest added. Lv: 55-65.
  • Desired Old Book quest is easier now.
  RAID
  • Raid entry rights have been increased to 3 times for each raid.
  AC Shop
  • Roller Skate mount added to AC Shop.
  • Froggy Raincoat costume has been added to the AC Shop for a limited time.
   Note: Limited costumes can be added again at certain times of the year, or they can be added permanently after a certain period of time.
  RAID
  • -Ranger
   + Shock Bomb: Stun probability 100% -> 60%
   + Explosive Shot: Knockback probability 100% -> 80%
   + Long Shot: Critical Damage 1.25x -> 1.1x
  • -Archer
   + Ying-Yang: AOE -> Single target
  • -Witch
   + Ice Storm: Ability cast time accelerated (1.8 seconds -> 1 second)
   + Ice Storm: Ability damage 1.2x -> 1.1x

TÜRKÇE

  Genel
  • Ayarlar/Oyun Ayarları sekmesine Yummy'nin ilerleyiş gösteren göreve otomatik fokus olmasını sağlayan bir ayar eklendi.
  • Mobil cihazlar için dokunma hassasiyeti oyun ayarlarına eklendi. Eski haline almak için değeri sıfıra düşürebilirsiniz.
  • Binek hareketi sesleri oyuna eklendi.
  Hata Düzeltmeleri
  • Okçu sınıfının Ying-Yang yeteneğinin yanlış konumda görünme sorunu düzeltildi.
  • Oyuna giriş yaparken bazen yüklenme ekranlarında takılma sorunu düzeltildi.
  Zindan
  • Frozen Pole haritasına Fairy-Tale Palace zindanı eklendi.
  Görev
  • Günlük Fairy Tale Zindan Devriyesi görevi eklendi Lv: 55-65.
  • Desired Old Book görevi kolaylaştırıldı.
  RAID
  • Raid giriş hakları her raid için ayrı ayrı olacak şekilde 3 hakka çıkarıldı.
  AC Mağazası
  • AC Mağazasına Roller Skates eklendi.
  • Froggy Raincoat kostümü AC Mağazasına sınırlı bir süre için eklenmiştir.
   Not: Sınırlı kostümler yılın belirli zamanlarında tekrar eklenebilir veya belirli bir süre sonra kalıcı olarak eklenebilir.
  RAID
  • -Ranger
   + Shock Bomb: Sersemletme olasılığı 100% -> 60%
   + Explosive Shot: Geriye doğru itme olasılığı 100% -> 80%
   + Long Shot: Kritik Hasar 1.25x -> 1.1x
  • -Okçu
   + Ying-Yang: AOE -> Tek hedefli
  • -Cadı
   + Ice Storm: Yetenek cast süresi hızlandırıldı (1.8 saniye -> 1 saniye)
   + Ice Storm: Yetenek hasarı 1.2x -> 1.1x