Please rotate or maximize your screen to display website.
Download
Register
Login
News
Ranking

News


Here is the list of changes in this update. You can click to see full list.

ENGLISH

 • Level Cap
  • Dark Transformation added to the game.
   • You can reach a maximum Dark level of 10. (Level 110)
   • The first player to reach Dark level 10 will have their monument erected in the "Titan Shore" map!
   • Each player who reaches Dark level 10 will get a special pet with the final quest.
 • General
  • Ramadan boxes are no longer tradeable.
  • You can now consume a maximum of 3 foods and 3 seeds simultaneously.
  • Edit-mode tutorial added to the first home map.
  • Blur Effect setting removed.
  • Bloom setting on PC has been moved to a new graphics system, improving visuals but may slightly affect performance. Use it if your PC is good.
 • Raid
  • Viking Wrecks raid added to the game, accessible for players level 80 and above.
 • Items
  • The minimum usage level for Emperor and Seraphim wings increased from 20 to 80.
  • Easter Egg item can now be destroyed.
  • The base defense value of the Master and SSR Master Celestial Ring items increased from 20 to 90.
  • The Money Pouch quest item can now be used to obtain a certain amount of gold.
  • Mythical Viking raid items added to the game.
  • Dark Lord items added to the game, obtainable only through crafting.
   • Crafting materials can be obtained from Dark creatures and the Dark Lord Kira Boss in the Titan Citadel.
  • Buffs provided by products obtained from seeds have been reduced.
  • Pet experience scrolls added to the game, can be dropped from spontaneous battles and raids.
 • UI
  • Selection panels are now movable.
  • Invitation buttons will no longer appear on the opponent's selection panel.
  • PC
   • Information boxes enlarged.
   • Chat window slightly enlarged.
   • Buttons to open the mailbox and auto-pot panel added to the main screen.
   • A costume bank bug is fixed.
   • You can now close open markets by pressing the ESC key.
  • Mobile
   • The spacing between the inventory sorting and teleport to city buttons increased.
 • System
  • You can now buy stat points for gold from the Strong Gabe NPC in the Land Of Heroes.
  • Cooking system added to the game.
   • A cauldron has been added to all home maps, which can be used to cook various dishes!
 • Job
  • Chef profession added to the game, providing an experience bonus when cooking.
  • The running speed bonus provided by the Fishing profession reduced from 20% to 10%.
 • Quest
  • The level for the Devil Drako quest increased to 80 and will now appear in Autmn Fields.
  • Devil Drako and Devil Wornak quests changed to daily quests.
  • Cursed Skin quest adjusted to be compatible with Yummy.
 • Bug Fixes
  • The name of the Level 28 "Viking Hat" changed to "Horned Hat".
  • Castle war monsters will no longer reduce your XP when they kill you.
  • Fixed the issue of getting stuck in cages on the Room Escape map.
  • Fixed the issue of selecting allies instead of enemies on mobile (can be reverted from settings).
  • Ragnarok can no longer be killed before its time.
  • Request buttons will no longer appear for enemy players.
  • Fixed the issue of the minimap getting corrupted under certain conditions.
  • Gold will no longer drop from creatures killed by attack pets (if only the attack pet makes the hit).
  • The Bunny Hood pet's skill will now target correctly.
  • You can no longer sit on a bench while registered for or searching for an event.
 • Balance
  • Warrior's Spike Hell skill sped up.
  • Warrior's Spike Hell no longer stuns the enemy.
  • Hit/Evasion algorithm updated.
 • Map
  • Narakha Basin map added to the game, players with Dark level 1 and above can teleport from Neverland.
  • Titan Shore map added to the game.
  • Titan Citadel map added to the game.
  • Delusion Catacombs dungeon added to the game.
  • Vikings Wrecks raid map added to the game.
  • Several mysteries added to the game :)
 • Craft
  • New Master / SSR Master Mythical items can be crafted.
  • New Master / SSR Master and Normal Dark Lord items can be crafted.
 • Stats
  • AGILITY stat added to the game.
  • DEXTERITY stat will no longer provide running speed.
  • You can now view immunity rates in the stat panel.
  • Promo Code: RESETMYSTATS - Use this code to get a free stat reset book.
 • Ranked Arena
  • Ranked Arena system completely changed.
  • Now all players level 50 and above will match in the same arena.
  • You can earn points by hunting players or collecting stars in the arena.
  • You can earn arena medals with your scores, and if you rank 1st, you will receive 5 extra medals.
  • At the end of the month, only one person will receive the Arena King award.
  • If you lose connection or leave the map for any reason, you will get -15 ranking points, but if you are registered for the arena, you can re-enter the arena at any time during the arena duration.
  • If you do not fight enough or stay AFK in the arena, you will be kicked out and receive -15 ranking points.
 • Optimization
  • Honam Kingdom map highly optimized.
  • Elegant Cavern map optimized for mobile devices.
  • Fortress war map optimized.
  • Many other optimization improvements made.
 • Fortress War
  • Defending side will remain dead for 20 seconds when killed.
  • Fortress war center staircase enlarged.

TÜRKÇE

 • Level Cap
  • Dark Dönüşümü oyuna eklendi.
   • Maksimum Dark 10 seviyesine ulaşabilirsiniz. (110 Seviye)
   • Dark 10 seviyesine ulaşan ilk oyuncunun anıtı "Titan Shore" haritasına dikilecektir!
   • Dark 10 seviyesine ulaşan her oyuncuya son görev ile özel bir pet verilecektir.
 • Genel
  • Ramazan kutuları artık takaslanamaz.
  • Artık maksimum 3 yemek ve 3 tohumu aynı anda tüketebilirsiniz.
  • İlk ev haritasına edit-mode tutorial'ı eklendi.
  • Bulanıklık Efekti ayarı kaldırıldı.
  • PC'de Grafik Işıltıları ayarı yeni bir grafik sistemine geçirildi, grafikleri iyileştirecektir ancak performansınızı biraz etkileyebilir. Bilgisayarınız iyiyse kullanabilirsiniz.
 • Raid
  • Vikings Wreck raidi oyuna eklendi, 80. seviye ve üzeri oyuncular giriş yapabilir.
 • Eşya
  • Emperor ve Seraphim kanatlarının minimum kullanım seviyesi 20'den 80'e çıkarıldı.
  • Easter Egg itemi artık yok edilebilir.
  • Master ve SSR Master Celestial Ring eşyasının temel defans değeri 20'den 90'a yükseltildi.
  • Money Pouch görev itemi artık istenildiği taktirde kullanılabilir, içerisinden bir miktar gold elde edebilirsiniz.
  • Mythical Viking raid itemleri oyuna eklendi.
  • Dark Lord itemleri oyuna eklendi, bu eşyalar yalnızca üretim ile elde edilir.
   • Üretim eşyalarını Dark yaratıklarından ve Titan Citadel'de bulunan Dark Lord Kira Boss'undan elde edebilirsiniz.
  • Seedlerden elde edilen ürünlerin verdiği bufflar azaltıldı.
  • Pet tecrübe scrolları oyuna eklendi, ansız savaş ve raid'lerden düşürebilirsiniz.
 • UI
  • Seçim panelleri artık taşınabilir.
  • Artık rakibin seçim panelinde davetiye tuşları bulunmayacak.
  • PC
   • Bilgi kutularının boyutu büyütüldü.
   • Chat penceresi biraz büyütüldü.
   • Posta kutusunu ve oto-pot panelini açabileceğiniz butonlar ana ekrana eklendi.
   • Kostüm bankasıyla ilgili bir sorun düzeltildi.
   • Artık ESC tuşuyla açık pazarları kapatabilirsiniz.
  • Mobile
   • Mobilde envanter sıralama ve şehire ışınlanma tuşunun aralığı arttırıldı.
 • Sistem
  • Land Of Heroes'daki Strong Gabe NPC'sinden artık gold karşılığı stat puanı satın alabilirsiniz.
  • Yemek pişirme sistemi oyuna eklendi.
   • Tüm ev haritalarına kazan eklendi, kazanı kullanarak çeşitli yemekler üretebilirsiniz!
 • Meslek
  • Şef mesleği oyuna eklendi, yemek pişirerek tecrübe bonusu alabilirsiniz.
  • Balıkçılık mesleğinin verdiği %20 koşma hızı %10'a düşürüldü.
 • Görev
  • Devil Drako görevinin seviyesi 80'e yükseltildi ve artık Autmn Fields'da ortaya çıkacaktır.
  • Devil Drako ve Devil Wornak görevleri günlük görev olarak değiştirildi.
  • Cursed Skin görevi düzenlendi ve Yummy ile uyumlu hale getirildi.
 • Düzeltme
  • 28. Seviye "Viking Hat" şapkasının adı "Horned Hat" olarak değiştirildi.
  • Artık kale savaşı canavarları sizi öldürdüğünde XP'niz azalmayacaktır.
  • Room Escape haritasında kafeslere takılıp sıkışma sorunu düzeltildi.
  • Mobilde hedef fokusun düşman yerine dostu seçmesi düzeltildi. (Ayarlardan eski haline dönebilirsiniz)
  • Ragnarok artık saati öncesinde kesilemeyecek.
  • Artık düşman oyunculara istek yollama butonları gözükmeyecek.
  • Minimap'ın bazı koşullarda bozulma durumu düzeltildi.
  • Artık saldırı petinin öldürdüğü yaratıklardan gold düşmeyecektir. (Yalnızca saldırı peti vuruş yapıyorsa!)
  • Bunny Hood petinin skill'i artık hedefte oluşacak.
  • Artık etkinliğe kayıtlıyken veya aratırken bir banka oturamazsınız.
 • Dengeleme
  • Warrior'un Spike Hell yeteneği hızlandırıldı.
  • Warrior'un Spike Hell yeteneğinin stun özelliği kaldırıldı.
  • İsabet/Kaçınma algoritması güncellendi.
 • Harita
  • Narakha Basin haritası oyunda eklendi, Dark 1 seviyesindeki oyuncular Neverland'dan ışınlanabilirler.
  • Titan Shore haritası oyuna eklendi.
  • Titan Citadel haritası oyuna eklendi.
  • Delusion Catacombs zindanı oyuna eklendi.
  • Vikings Wrecks raid haritası oyuna eklendi.
  • Birkaç gizem oyuna eklendi :)
 • Craft
  • Yeni Master / SSR Master Mythical eşyaları craftlanabilir.
  • Yeni Master / SSR Master ve Normal Dark Lord eşyaları craftlanabilir.
 • Stats
  • AGILITY statı oyuna eklendi.
  • DEXTERITY statı artık koşma hızı vermeyecek.
  • Artık stat panelinde bağışıklık oranlarını görüntüleyebilirsiniz.
  • Promo Code: RESETMYSTATS bu kodu kullanarak ücretsiz stat reset kitabı elde edebilirsiniz.
 • Ranked Arena
  • Ranked Arena sistemi tamamen değiştirildi.
  • Artık 50. Seviye ve üzeri herkes aynı arenada eşleşecektir.
  • Arena'da oyuncu avlayarak veya yıldızları toplayarak skor elde edebilirsiniz.
  • Kazandığınız skorlarla arena madalyası kazanabilirsiniz ayrıca sıralamada 1. olursanız 5 madalya daha fazla kazanırsınız.
  • Artık ay sonunda sadece 1 kişiye Arena King ödülü verilecek.
  • Arena'da internetiniz kesilirse veya bir sebepten ötürü haritadan çıkarsanız -15 sıralama puanı alacaksınız ancak arenaya kayıtlıysanız arena süresince istediğiniz zaman arenaya tekrar giriş yapabilirsiniz.
  • Arenada yeterince savaşmazsanız veya AFK kalırsanız arenadan atılacak ve -15 sıralama puanı alacaksınız.
 • Optimizasyon
  • Honam Kingdom haritası yüksek oranda optimize edildi.
  • Fortress War haritası optimize edildi.
  • Elegant Cavern haritası mobil cihazlarda optimize edildi.
  • Diğer birçok optimizasyon geliştirmeleri yapıldı.
 • Fortress War
  • Artık savunucu taraf öldüğü zaman 20 saniye ölü kalacaktır.
  • Merkez kale merdiveni genişletildi.


Here is the list of changes in this update. You can click to see full list.

ENGLISH

  Event
  • Lunar(Chinese New Year) Event has been added to the game.
   • Event start date 09.02.2024 23:59 Server-Time
   • Event end date 24.02.2024 23:59 Server-Time
   • 20% Extra EXP and 10% Extra Gold valid throughout the event!
  General
  • If a connection to the server cannot be established, a notification message will appear on the screen.
  • Now, when you receive a Raid request, you will be able to see which raid it is.
  • Now, when an item is sold in your market, you will be able to see which item is sold in the message box.
  • A text that showing which server and channel we are on has been added to the menu panel.
  • You can now see descriptions of items in the crafting window.
  • Minor UI adjustments were made.
  • Sudden War rewards have been increased.
  Language
  • Russian language support has been added to the game.
  • Fixed the issue where the game language was not saved for next sessions.
  System
  • The market offer system has been added to the game. Now you can offer items and golds in the player markets.
  • If the mount slot in your skill bar is empty on mobile, it will automatically be placed to the mount slot.
  • You can now plant seeds in your entire field from a single seed slot.
  • Camera zoom lock has been added to the settings section on mobile devices.
  • Dash ability has been replaced with the left-shift key by default. A settings box has been added to the game settings window so you can change it back.
  • The key to release the selected target has been transferred from the Left-Shift key to the CTRL key by default.
  Dungeon
  • Sky Tower map is now easy to complete.
  • Improved the visual quality of the tooltip image in the Fairy Tale dungeon.
  • Added an indicator that shows progress when you move on the correct squares in the puzzle room in the Fairy Tale dungeon.
  Quest
  • The experience rate given by the Memory Card quest has been increased.
  Pet Racing
  • Fixed collider bugs that caused you to go off the map in the pet racing.
  • Online Pet Race start time increased from 5 seconds to 10 seconds.
  Drop Rate
  • Antique Book Chest will now give you a skill book based on your class with a 100% chance.
  • Antique Book Chest can now be obtained from Mystery Boxes.
  • Antique Book Chest drop rates have been increased 3x times.
  Items
  • Lucky Pieces and Lucky Stone were added to the game.
  Ranked Arena
  • Life and skill cooldowns will be renewed at the beginning of each round in Ranked Arena.
  Raid
  • Team search time has been increased because there are players who cannot reach to the raid on time.
  AC Shop
  • Chinese Lucky Box has been added to AC Shop for limited-time. It may contain a Mythical Lunaris mount and a LUNARIS name tag with low probability.
  • Chinese Lunar costumes have been added to the AC Shop for limited-time.
  • Valentine's Day weapon skins added to the game.
  • Froggy Rainsuit costumes have been removed from the AC Shop.

TÜRKÇE

  Etkinlik
  • Lunar (Çin Yeni Yılı) Etkinliği oyuna eklendi.
   • Etkinlik başlangıç tarihi 09.02.2024 23:59 Sunucu Saati
   • Etkinlik bitiş tarihi 24.02.2024 23:59 Sunucu Saati
   • Etkinlik boyunca %20 Ekstra EXP ve %10 Ekstra Altın geçerlidir!
  Genel
  • Sunucuya bağlantı kurulamazsa, ekranda bir bildirim mesajı görünecek.
  • Bir Raid isteği aldığınızda artık hangi raid olduğunu görebileceksiniz.
  • Pazarınızda bir öğe satıldığında, satılan öğeyi mesaj kutusunda görebileceksiniz.
  • Menü paneline hangi sunucuda ve kanalda olduğumuzu gösteren bir metin eklendi.
  • Artık üretim penceresinde öğelerin açıklamalarını görebilirsiniz.
  • Küçük arayüz ayarlamaları yapıldı.
  • Ansız Savaş ödülleri artırıldı.
  Dil
  • Oyuna Rusça dil desteği eklendi.
  • Oyun dilinin sonraki oturumlar için kaydedilmeme sorunu düzeltildi.
  Sistem
  • Oyuna pazar teklif sistemi eklendi. Artık oyuncu pazarlarında öğeler ve altınlar teklif edebilirsiniz.
  • Mobil cihazlarda binek yuvası boşsa, binek kullanıldığında yuvaya otomatik olarak yerleştirilecektir.
  • Artık tek bir tohum yuvasından tüm tarlanıza tohum ekebilirsiniz.
  • Mobil cihazlardaki ayarlar bölümüne kamera yakınlaştırma kilidi eklendi.
  • Dash yeteneği varsayılan olarak sol shift tuşuyla değiştirildi. Ayarlar penceresine geri değiştirebileceğiniz bir ayar kutusu eklendi.
  • Seçili hedefi serbest bırakma tuşu varsayılan olarak Sol Shift tuşundan CTRL tuşuna aktarıldı.
  Zindan
  • Sky Tower haritasını artık tamamlaması daha kolay oldu.
  • Masal Zindanı'ndaki ipucu resminin görsel kalitesi iyileştirildi.
  • Masal Zindanı'ndaki bulmaca odasında doğru karelerde ilerleme gösteren bir gösterge eklendi.
  Görev
  • Hafıza Kartı görevi tarafından verilen EXP oranı artırıldı.
  Evcil Hayvan Yarışı
  • Evcil hayvan yarışında haritadan çıkmanıza neden olan hatalar düzeltildi.
  • Online Evcil Hayvan Yarışının başlangıç ​​zamanı 5 saniyeden 10 saniyeye artırıldı.
  Düşme Oranı
  • Antique Book Chest artık sınıfınıza dayalı olarak bir yetenek kitabı verecektir.
  • Antique Book Chest Artık Mystery Box'lardan da elde edilebilir.
  • Antique Book Chest düşme oranları 3 kat artırıldı.
  Öğeler
  • Lucky Pieces ve Lucky Stone oyununa eklendi.
  Ranked Arena
  • Can ve beceri bekleme süreleri Ranked Arenada her turun başında yenilenecektir.
  Raid
  • Takım arama süresi artırıldı çünkü oyuncular raid'e zamanında ulaşamıyorlardı.
  AC Mağaza
  • Çin Şanslı Kutusu sınırlı bir süre için AC Mağazasına eklendi. Mitolojik Lunaris bineği ve LUNARIS adlı isim etiketi içerebilir ancak düşük olasılığa sahiptir.
  • Çin Yeni Yılı kostümleri sınırlı bir süre için AC Mağazasına eklendi.
  • Sevgililer Günü silah kostümleri oyuna eklendi.
  • Froggy Yağmurluk kostümleri AC Mağazasından kaldırıldı.


Here is the list of changes in this update. You can click to see full list.

ENGLISH

  General
  • A setting has been added to the 'Settings/Game Settings' tab that allows Yummy to automatically focus on the progressing quest.
  • Touch sensitivity for mobile devices has been added to the game settings. You can reduce the value to zero to restore it to default.
  • Mount movement sounds have been added to the game.
  Bug Fixes
  • Fixed the issue where the Archer class' Ying-Yang ability appeared in the wrong position.
  • Fixed the issue of sometimes getting stuck on the loading screens when logging into the game.
  Dungeon
  • Fairy-Tale Palace dungeon has been added to the Frozen Pole map.
  Quest
  • Daily Fairy Tale Dungeon Patrol quest added. Lv: 55-65.
  • Desired Old Book quest is easier now.
  RAID
  • Raid entry rights have been increased to 3 times for each raid.
  AC Shop
  • Roller Skate mount added to AC Shop.
  • Froggy Raincoat costume has been added to the AC Shop for a limited time.
   Note: Limited costumes can be added again at certain times of the year, or they can be added permanently after a certain period of time.
  RAID
  • -Ranger
   + Shock Bomb: Stun probability 100% -> 60%
   + Explosive Shot: Knockback probability 100% -> 80%
   + Long Shot: Critical Damage 1.25x -> 1.1x
  • -Archer
   + Ying-Yang: AOE -> Single target
  • -Witch
   + Ice Storm: Ability cast time accelerated (1.8 seconds -> 1 second)
   + Ice Storm: Ability damage 1.2x -> 1.1x

TÜRKÇE

  Genel
  • Ayarlar/Oyun Ayarları sekmesine Yummy'nin ilerleyiş gösteren göreve otomatik fokus olmasını sağlayan bir ayar eklendi.
  • Mobil cihazlar için dokunma hassasiyeti oyun ayarlarına eklendi. Eski haline almak için değeri sıfıra düşürebilirsiniz.
  • Binek hareketi sesleri oyuna eklendi.
  Hata Düzeltmeleri
  • Okçu sınıfının Ying-Yang yeteneğinin yanlış konumda görünme sorunu düzeltildi.
  • Oyuna giriş yaparken bazen yüklenme ekranlarında takılma sorunu düzeltildi.
  Zindan
  • Frozen Pole haritasına Fairy-Tale Palace zindanı eklendi.
  Görev
  • Günlük Fairy Tale Zindan Devriyesi görevi eklendi Lv: 55-65.
  • Desired Old Book görevi kolaylaştırıldı.
  RAID
  • Raid giriş hakları her raid için ayrı ayrı olacak şekilde 3 hakka çıkarıldı.
  AC Mağazası
  • AC Mağazasına Roller Skates eklendi.
  • Froggy Raincoat kostümü AC Mağazasına sınırlı bir süre için eklenmiştir.
   Not: Sınırlı kostümler yılın belirli zamanlarında tekrar eklenebilir veya belirli bir süre sonra kalıcı olarak eklenebilir.
  RAID
  • -Ranger
   + Shock Bomb: Sersemletme olasılığı 100% -> 60%
   + Explosive Shot: Geriye doğru itme olasılığı 100% -> 80%
   + Long Shot: Kritik Hasar 1.25x -> 1.1x
  • -Okçu
   + Ying-Yang: AOE -> Tek hedefli
  • -Cadı
   + Ice Storm: Yetenek cast süresi hızlandırıldı (1.8 saniye -> 1 saniye)
   + Ice Storm: Yetenek hasarı 1.2x -> 1.1x

Pages: [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,