Please rotate or maximize your screen to display website.
Download
Register
Login
News
Ranking

News


Here is the list of changes in this update. You can click to see full list.

ENGLISH

  Event
  • Lunar(Chinese New Year) Event has been added to the game.
   • Event start date 09.02.2024 23:59 Server-Time
   • Event end date 24.02.2024 23:59 Server-Time
   • 20% Extra EXP and 10% Extra Gold valid throughout the event!
  General
  • If a connection to the server cannot be established, a notification message will appear on the screen.
  • Now, when you receive a Raid request, you will be able to see which raid it is.
  • Now, when an item is sold in your market, you will be able to see which item is sold in the message box.
  • A text that showing which server and channel we are on has been added to the menu panel.
  • You can now see descriptions of items in the crafting window.
  • Minor UI adjustments were made.
  • Sudden War rewards have been increased.
  Language
  • Russian language support has been added to the game.
  • Fixed the issue where the game language was not saved for next sessions.
  System
  • The market offer system has been added to the game. Now you can offer items and golds in the player markets.
  • If the mount slot in your skill bar is empty on mobile, it will automatically be placed to the mount slot.
  • You can now plant seeds in your entire field from a single seed slot.
  • Camera zoom lock has been added to the settings section on mobile devices.
  • Dash ability has been replaced with the left-shift key by default. A settings box has been added to the game settings window so you can change it back.
  • The key to release the selected target has been transferred from the Left-Shift key to the CTRL key by default.
  Dungeon
  • Sky Tower map is now easy to complete.
  • Improved the visual quality of the tooltip image in the Fairy Tale dungeon.
  • Added an indicator that shows progress when you move on the correct squares in the puzzle room in the Fairy Tale dungeon.
  Quest
  • The experience rate given by the Memory Card quest has been increased.
  Pet Racing
  • Fixed collider bugs that caused you to go off the map in the pet racing.
  • Online Pet Race start time increased from 5 seconds to 10 seconds.
  Drop Rate
  • Antique Book Chest will now give you a skill book based on your class with a 100% chance.
  • Antique Book Chest can now be obtained from Mystery Boxes.
  • Antique Book Chest drop rates have been increased 3x times.
  Items
  • Lucky Pieces and Lucky Stone were added to the game.
  Ranked Arena
  • Life and skill cooldowns will be renewed at the beginning of each round in Ranked Arena.
  Raid
  • Team search time has been increased because there are players who cannot reach to the raid on time.
  AC Shop
  • Chinese Lucky Box has been added to AC Shop for limited-time. It may contain a Mythical Lunaris mount and a LUNARIS name tag with low probability.
  • Chinese Lunar costumes have been added to the AC Shop for limited-time.
  • Valentine's Day weapon skins added to the game.
  • Froggy Rainsuit costumes have been removed from the AC Shop.

TÜRKÇE

  Etkinlik
  • Lunar (Çin Yeni Yılı) Etkinliği oyuna eklendi.
   • Etkinlik başlangıç tarihi 09.02.2024 23:59 Sunucu Saati
   • Etkinlik bitiş tarihi 24.02.2024 23:59 Sunucu Saati
   • Etkinlik boyunca %20 Ekstra EXP ve %10 Ekstra Altın geçerlidir!
  Genel
  • Sunucuya bağlantı kurulamazsa, ekranda bir bildirim mesajı görünecek.
  • Bir Raid isteği aldığınızda artık hangi raid olduğunu görebileceksiniz.
  • Pazarınızda bir öğe satıldığında, satılan öğeyi mesaj kutusunda görebileceksiniz.
  • Menü paneline hangi sunucuda ve kanalda olduğumuzu gösteren bir metin eklendi.
  • Artık üretim penceresinde öğelerin açıklamalarını görebilirsiniz.
  • Küçük arayüz ayarlamaları yapıldı.
  • Ansız Savaş ödülleri artırıldı.
  Dil
  • Oyuna Rusça dil desteği eklendi.
  • Oyun dilinin sonraki oturumlar için kaydedilmeme sorunu düzeltildi.
  Sistem
  • Oyuna pazar teklif sistemi eklendi. Artık oyuncu pazarlarında öğeler ve altınlar teklif edebilirsiniz.
  • Mobil cihazlarda binek yuvası boşsa, binek kullanıldığında yuvaya otomatik olarak yerleştirilecektir.
  • Artık tek bir tohum yuvasından tüm tarlanıza tohum ekebilirsiniz.
  • Mobil cihazlardaki ayarlar bölümüne kamera yakınlaştırma kilidi eklendi.
  • Dash yeteneği varsayılan olarak sol shift tuşuyla değiştirildi. Ayarlar penceresine geri değiştirebileceğiniz bir ayar kutusu eklendi.
  • Seçili hedefi serbest bırakma tuşu varsayılan olarak Sol Shift tuşundan CTRL tuşuna aktarıldı.
  Zindan
  • Sky Tower haritasını artık tamamlaması daha kolay oldu.
  • Masal Zindanı'ndaki ipucu resminin görsel kalitesi iyileştirildi.
  • Masal Zindanı'ndaki bulmaca odasında doğru karelerde ilerleme gösteren bir gösterge eklendi.
  Görev
  • Hafıza Kartı görevi tarafından verilen EXP oranı artırıldı.
  Evcil Hayvan Yarışı
  • Evcil hayvan yarışında haritadan çıkmanıza neden olan hatalar düzeltildi.
  • Online Evcil Hayvan Yarışının başlangıç ​​zamanı 5 saniyeden 10 saniyeye artırıldı.
  Düşme Oranı
  • Antique Book Chest artık sınıfınıza dayalı olarak bir yetenek kitabı verecektir.
  • Antique Book Chest Artık Mystery Box'lardan da elde edilebilir.
  • Antique Book Chest düşme oranları 3 kat artırıldı.
  Öğeler
  • Lucky Pieces ve Lucky Stone oyununa eklendi.
  Ranked Arena
  • Can ve beceri bekleme süreleri Ranked Arenada her turun başında yenilenecektir.
  Raid
  • Takım arama süresi artırıldı çünkü oyuncular raid'e zamanında ulaşamıyorlardı.
  AC Mağaza
  • Çin Şanslı Kutusu sınırlı bir süre için AC Mağazasına eklendi. Mitolojik Lunaris bineği ve LUNARIS adlı isim etiketi içerebilir ancak düşük olasılığa sahiptir.
  • Çin Yeni Yılı kostümleri sınırlı bir süre için AC Mağazasına eklendi.
  • Sevgililer Günü silah kostümleri oyuna eklendi.
  • Froggy Yağmurluk kostümleri AC Mağazasından kaldırıldı.


Here is the list of changes in this update. You can click to see full list.

ENGLISH

  General
  • A setting has been added to the 'Settings/Game Settings' tab that allows Yummy to automatically focus on the progressing quest.
  • Touch sensitivity for mobile devices has been added to the game settings. You can reduce the value to zero to restore it to default.
  • Mount movement sounds have been added to the game.
  Bug Fixes
  • Fixed the issue where the Archer class' Ying-Yang ability appeared in the wrong position.
  • Fixed the issue of sometimes getting stuck on the loading screens when logging into the game.
  Dungeon
  • Fairy-Tale Palace dungeon has been added to the Frozen Pole map.
  Quest
  • Daily Fairy Tale Dungeon Patrol quest added. Lv: 55-65.
  • Desired Old Book quest is easier now.
  RAID
  • Raid entry rights have been increased to 3 times for each raid.
  AC Shop
  • Roller Skate mount added to AC Shop.
  • Froggy Raincoat costume has been added to the AC Shop for a limited time.
   Note: Limited costumes can be added again at certain times of the year, or they can be added permanently after a certain period of time.
  RAID
  • -Ranger
   + Shock Bomb: Stun probability 100% -> 60%
   + Explosive Shot: Knockback probability 100% -> 80%
   + Long Shot: Critical Damage 1.25x -> 1.1x
  • -Archer
   + Ying-Yang: AOE -> Single target
  • -Witch
   + Ice Storm: Ability cast time accelerated (1.8 seconds -> 1 second)
   + Ice Storm: Ability damage 1.2x -> 1.1x

TÜRKÇE

  Genel
  • Ayarlar/Oyun Ayarları sekmesine Yummy'nin ilerleyiş gösteren göreve otomatik fokus olmasını sağlayan bir ayar eklendi.
  • Mobil cihazlar için dokunma hassasiyeti oyun ayarlarına eklendi. Eski haline almak için değeri sıfıra düşürebilirsiniz.
  • Binek hareketi sesleri oyuna eklendi.
  Hata Düzeltmeleri
  • Okçu sınıfının Ying-Yang yeteneğinin yanlış konumda görünme sorunu düzeltildi.
  • Oyuna giriş yaparken bazen yüklenme ekranlarında takılma sorunu düzeltildi.
  Zindan
  • Frozen Pole haritasına Fairy-Tale Palace zindanı eklendi.
  Görev
  • Günlük Fairy Tale Zindan Devriyesi görevi eklendi Lv: 55-65.
  • Desired Old Book görevi kolaylaştırıldı.
  RAID
  • Raid giriş hakları her raid için ayrı ayrı olacak şekilde 3 hakka çıkarıldı.
  AC Mağazası
  • AC Mağazasına Roller Skates eklendi.
  • Froggy Raincoat kostümü AC Mağazasına sınırlı bir süre için eklenmiştir.
   Not: Sınırlı kostümler yılın belirli zamanlarında tekrar eklenebilir veya belirli bir süre sonra kalıcı olarak eklenebilir.
  RAID
  • -Ranger
   + Shock Bomb: Sersemletme olasılığı 100% -> 60%
   + Explosive Shot: Geriye doğru itme olasılığı 100% -> 80%
   + Long Shot: Kritik Hasar 1.25x -> 1.1x
  • -Okçu
   + Ying-Yang: AOE -> Tek hedefli
  • -Cadı
   + Ice Storm: Yetenek cast süresi hızlandırıldı (1.8 saniye -> 1 saniye)
   + Ice Storm: Yetenek hasarı 1.2x -> 1.1x


Here is the list of changes in this update. You can click to see full list.

ENGLISH

  Announcement

  AC Turkish Lira prices have increased with the Steam exchange rate change. Since Steam has removed localized pricing, it will continue with the dollar exchange rate.

  General
  • Stun immunity rate reduced by half.
  • Knockback immunity rate reduced by half.
  • Now you can invite a group to others by typing their nickname to friend-panel.
  Rates
  • Drop and gold rates on maps level 50 and above have been increased.
  • The chance of Mystery Boxes has been increased.
  System
  • Shiny monsters have been added to the game.
   • There is a very rare chance that a monster will spawn as Shiny.
   • Shiny monsters can appear very rarely on all maps and can drop rare items such as SSR.
  Bug Fixes
  • Fixed the bug where social animations were not playing.
  • Now the damage of boss meteor abilities will vary depending on your level.
  • Fixed the issue where the meteor ability continues when the boss dies.
  Anti-Cheat
  • Bot detection system has been improved.
  Raid
  • You will now be able to enter raids without needing a guild, you can match with other players by pressing the Find Team button from the event manager.
  Matchmaking Arena
  • Penalty for leaving Matchmaking has been increased.
  • Matchmaking tracking system has been improved.
  • Some bugs in Matchmaking have been fixed.
  AC Shop
  • Halloween costumes have been removed from the AC Shop.

TÜRKÇE

  Duyuru

  AC Türk Lirası fiyatları Steam kur değişikliğiyle birlikte zamlandı, Steam yerelleştirilmiş ücretlendirmeyi kaldırdığı için dolar kuruyla devam edilecektir.

  Genel
  • Stun bağışıklık oranı yarı yarıya azaltıldı.
  • Knockback bağışıklık oranı yarı yarıya azaltıldı.
  • Arkadaşlık paneline isim yazıp gruba davet etme özelliği eklendi.
  Oranlar
  • 50. Seviye ve üzeri haritalardaki drop ve altın oranları yükseltildi.
  • Mystery Box'ların şansı arttırıldı.
  Sistem
  • Shiny canavarlar oyuna eklendi.
   • Bir yaratık doğarken çok nadir bir ihtimal ile Shiny olarak doğabilir.
   • Shiny yaratıklar tüm haritalarda çok nadir ortaya çıkabilirler ve SSR gibi nadir eşyalar düşürebilirler.
  Hata Düzeltme
  • Sosyal animasyonların oynamama hatası düzeltildi.
  • Artık Boss meteor yeteneklerinin hasarları levelinize göre değişkenlik gösterecek.
  • Boss öldüğünde meteor yeteneğinin devam etme sorunu düzeltildi.
  Anti-Hile
  • Bot tespit sistemi iyileştirildi.
  Raid
  • Artık raidlere klana ihtiyaç duymadan da giriş yapabileceksiniz, etkinlik yöneticisinden Takım Bul tuşuna basarak diğer oyuncularla eşleşebilirsiniz.
  Matchmaking Arena
  • Matchmakingden ayrılma cezası arttırıldı.
  • Matchmaking takip sistemi geliştirildi.
  • Matchmaking'te bulunan bazı hatalar düzeltildi.
  AC Shop
  • Halloween kostümleri AC Shopdan kaldırıldı.

Pages: [1], 2, 3, 4, 5, 6, 7,